Sindicatele din învăţământ amintesc ministrului Educaţiei: Programarea concediului de odihnă este atributul Consiliului de Administraţie al unităţii

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Preşedintele Sindicatului Liber Învăţământ (SLÎ) Dâmboviţa, prof. Emil Poamă ne-a declarat că Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret” au remis o scrisoare Ministerului Educaţiei, ministrului Sorin Câmpeanu, prin care solicită să dispună măsuri care să asigure personalului din învăţământul preuniversitar de stat respectarea dreptului la concediu de odihnă în conformitate cu legislaţia.

Acesta arată că solicitarea intervine după ce în ultima perioadă s-au primit ”numeroase sesizări că programul EDUSAL obligă unităţile de învăţământ ca <<pe perioada vacanţelor, întregul personal didactic de predare, inclusiv personalul de conducere, să se afle în concediu de odihnă>>, fără a se ţine cont de programările colective şi individuale aprobate în consiliul de administraţie în primele două luni ale anului şcolar”.

”Practic, programul informatic impune unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat să recurgă la ilegalităţi, în defavoarea salariaţilor din învăţământ”, susţine preşedintele SLÎ Dâmboviţa.

Prof. Emil Poamă spune că semnatarii documentului îi amintesc ministrului Educaţiei prevederile dispoziţiilor legale ce privesc concediul cadrelor didactice cu solicitarea de a interveni de urgenţă pentru a soluţiona problema semnalată.

Astfel, spunea preşedintele SLÎ Dâmboviţa că, în documentul remis, i-au fost amintite ministrului Educaţiei prevederile din Legea Educaţiei nr.1/2011 modificată şi completată, Art. 267 (1),(2), (3) şi Art. 269; Normele metodolgice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ, aprobate prin OMECTS nr. 5559/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 1- (1), (2), (5), (6), (7), Art.6- (1), (2), (3), (4) şi Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale – D.D. S. sub nr. 435/17 .04 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea V nr. 2/ 14.05 2019, Art. 29 (2).

”Din ansamblul reglementărilor de mai sus este evident că programarea concediului de odihnă este atributul exclusiv al Consiliului de Administraţie al unităţii, neputând fi impuse perioade obligatorii de concediu, în lipsa unei dispoziţii legale exprese”, a mai spus prof. Emil Poamă cu sublinierea că programul EduSal impune ca întregul personal didactic să fie considerat în concediu de odihnă atât în vacanţa de iarnă, cât şi în vacanţa intersemestrială din ianoarie – februarie 2021, indiferent de situaţia existentă la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi fără să se ţină seamă de programările – colective şi individuale- aprobate prin hotărâre a consiliului de administraţie în perioada septembrie – octombrie 2020.

În aceste condiţii, prof. Emil Poamă a spus că federaţiile sindicale, în concordanţă cu solicitările membrilor de sindicate din teritoriu, i-au solicitat ministrului Sorin Câmpeanu să intervină pentru soluţionarea urgentă a problemei.

”Având în vedere că deja, în perioada vacanţei de iarnă şi a celei intersemestriale, salariaţii au fost pontaţi <<forţat>> în concediu de odihnă şi având în vedere că în aprilie urmează perioade de vacanţă (02. 04. 11.04. 2021 şi 30. 04 – 09. 05 2021, în raport de prevederile arătate, vă solicităm soluţionarea problemei semnalate”, a mai spus preşedintele SLÎ Dâmboviţa, Emil Poamă cu precizarea că ”atâta timp cât deja există programări ale concediilor de odihnă, făcute cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile, nu se pot încălca drepturile salariaţilor din învăţământul preuniversitar printr-un program informatic de calcul al salariilor”.

Author: Virgil Voinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *