Eveniment literar la Târgovişte: Simpozion naţional – Şcoala prozatorilor târgovişteni. ”Receptarea critică a operei lui Barbu Cioculescu”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Scriitorul, poetul, eseistul, criticul literar, Barbu Cioculescu, a fost omagiat astăzi, 28 august a. c., la Târgovişte cu prilejul participării sale la cea de-a VI-a ediţie a Simpozionului naţional ”Şcoala prozatorilor târgovişteni” care a pus în discuţie ”Receptarea critică a operei lui Barbu Cioculescu” numele ilustrului scriitor fiind legat de meleagurile dâmboviţene ”pe care le-a slujit pe parcursul carierei sale scriitoriceşti şi, cum spunea viceprimarul Târgoviştei, Monica Ilie, le-a făcut cunoscute în întreaga lume. Organizat de Consiliul Local Municipal şi Primăria Târgoviştei, Societatea Scriitorilor Târgovişteni, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România – Filiala ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, Complexul Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” Târgovişte şi centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, evenimentul a avut loc în sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţeane ”I. H. Rădulescu” Dâmboviţa. Alături de oameni de litere, publicişti şi scriitori dâmboviţeni membrii ai Societăţii Scriitorilor Târgovişteni: Mihai Stan, George Coandă, Agnes Erich, Honorius Moţoc, au fost invitaţi şi au participat: preot dr. Marian Puescu, Consilier Eparhial la Arhiepiscopia Târgoviştei, care a transmis un mesaj din partea ÎPS dr. Nifon, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Târgoviştei, academicianul Mihai Cimpoi, care a transmis mesaje di partea Academiei Române şi al Asademiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, istoricul, Vasile Bahnaru Academia de Ştiinţe Chişinău şi scriitorul Aurel Maria Baros, preşedintele secţiunii de proză de la Filiala Bucureşti a Uniunii Scriitorilor din România care, de asemenea a transmis un mesaj din partea instituţiei. În cadrul evenimentului de deschidere pe lângă alocuţiuni şi tradiţionalele felicitări aniversare (92 de ani) ilustrului scriitor Barbu Cioculescu i-au fost acordate: o Plachetă aniversară ”pentru contribuţia adusă la dezvoltarea culturii naţionale”oferită de directorul Bibliotecii Judeţene ”I. H. Rădulescu”, Agnes Erich din partea instituţiei şi diplome de onoare şi de excelenţă ”pentru ceea ce face pentru cultura română” după cum urmează: din partea Academiei de Ştiinţe de la Chişinău – Institutul de Filologie Română ”Bogdan Petriceicu Haşdeu”, oferită de acad. Mihai Cimpoi, şi o diplomă ”Honoris Causa” însoţită de urarea academică ”Vivat, Crescat, Floreat” oferită de preşedintele Filialei Dâmboviţa a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, prof. dr . George Coandă. Cu acest prilej dr. George Coandă a remarcat importanţa acestui eveniment. ”Îl omagiem pe unul din marii istorici literari ai culturii româneşti. Şi apreciez: marii istorici literari. N-am să spun că vine dintr-o anumită zonă. Se reprezintă pe sine însuşi ca una din marile figuri ale culturii. Ca atare sunt împuternicit de Comitetul Director Naţional al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România să oficiez următorul act: <<Cu prilejul împlinirii cu demnitate a venerabilei vârste de 92 de ani în clepsidra timpului şi pentru eclatanta Domniei Sale contribuţie la evoluţia modernă a publicisticii româneşti, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România este onorată să confere Maestrului Barbu Cioculescu Diploma Honoris Causa însoţită de urarea academică Vivat, Crescat, Floreat! Dată în Cetatea Târgoviştei – 28 august 2019>>”, a declarat preşedintele Filialei, prof. dr. George Coandă. Altă diplomă a mai oferit maestrului Barbu Cioculescu de preşedintele SST, prof. Mihai Stan, din partea ”a trei entităţi culturale din oraşul Târgovişte” cum spunea, respectiv Editura Bibliotecha, Revista Litere şi Societatea Scriitorilor Târgovişteni. Şi preşedintele editurii Bibliotheca Târgovişte, prof. Mihai Stan a avut patre de o surpriză: academicianul Mihai Cimpoi i-a oferit manuscrisul unei cărţi vizând personalitatea profesorului şi editorului Mihai Stan. Programul simpozionului a continuat cu lansarea volumelor: ”Şcoala prozatorilor târgovişteni. Receptarea operei lui Barbu Cioculescu (cuprinzând comunicările ştiinţifice ale participanţilor) coordonator Mihai Stan; ”Un secol printre cărţi. Barbu Cioculescu în dialog cu Mihai Stan şi volumul semnat de Mihai Cimpoi- ”Radu Petrescu – flaubertian postmodern”, acestea urmate de prezentarea de comunicări ştiinţifice cu tema ”Receptarea critică a operei lui Barbu Cioculescu”. Din cuprins spicuim: Aurel Maria Baros- Galateea. O decriptare in progress; Vasile Bardan- Poezia vitalităţii; Corin Bianu- Barbu Cioculescu, perspective împlinite; Margareta Bineaţă- De la Barbu citire…; Mihai Cimpoi- Divinul Mateiu într-o relectură simpatetică; George Coandă- Barbu Cioculescu- publicistul sedus de critica istoriei, Victor Petrescu- Din publicistica lui Barbu Cioculescu; Nicolae Scurtu – Barbu Cioculescu şi ”Revista de istorie şi teorie literară”; Mihai Stan – Un atlet al lecturii sau ultimul dandy şi Emil Stănescu- Barbu Cioculescu, poetul postmodern avant la lettre. Cu acestb prilej, maestrul Barbu Cioculescu a mulţumit celor de faţă, cum spunea ”pentru această cinste” făcută şi ”care se adresează mai mult muncii omului prin timp”. ”E o mare bucurie pentru mine să mă aflu aici într-o foarte bună stare fizică, într-o bună stare morală. (…). Eu, ca să zic aşa, sunt o veche Gură de Târgovişte cu toate că sensul e altul, dar sunt şi una şi alta. Aici vorbim de partea cea bună a Gurii de Târgovişte”, a subliniat scriitorul. ”M-am simţit totdeauna aici la mine acasă. (…). Am scris mult, am muncit în acest domeniu şi providenţa mi-a dat longevitate… (…). Din toată inima vă mulţumesc cu dorinţa de a ne revedea şi în anul viitor şi peste mulţi ani, sănătoşi”, a adăugat maestrul Barbu Cioculescu.

Author: Virgil Voinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *